Personas

Misionāre Ieva Ābola atklāj, kā Jēzus atbrīvojis no mazvērtības kompleksa

“Misionāram nav obligāti jābrauc uz džungļiem,” tā Ieva Ābola teic kādā video pēc dalības organizācijas “Mission  Net” konferencē. Tu vari būt misionārs visur, kur vien esi! Ieva ir latviete un ir izvēlējusies paust Dieva vārdu, strādājot misionāres darbu tepat Latvijā. Viņa dzīvo Liepājā, strādā bezpeļņas organizācijā “Jauniešu Virzība” (tā ir filiāle starptautiskai organizācijai “Josiah Venture” ) un aktīvi kalpo Liepājas Pāvila draudzē, apmācot jauniešu vadītājus.

Zita Karlsone: Pastāsti, kā kļuvi par kristieti?
Ieva Ābola: Esmu augusi četru bērnu ģimenē, bērnībā apmeklēju svētdienas skoliņu, taču diezgan neregulāri. Reiz, kad svētdienas skolas bērniem tika dāvinātas tā saucamās Samarieša dāvanu kastes, savā dāvanu kastē atradu grāmatiņu par Jēzu, un kādu dienu, kad biju viena savā istabā, nolasīju lūgšanu Jēzum, kura bija grāmatiņā. Tā, vienpadsmit gadu vecumā, pieņēmu Jēzu par savu Glābēju, taču turpināju dzīvot savu parasto ikdienas dzīvi, nekas manā dzīvē nemainījās. Es ticēju Dievam, bet tā īsti vēl nesapratu Jēzus lomu manā dzīvē. Man nebija personīgu attiecību ar Viņu.
– Kad sākās tavas attiecības ar Jēzu?
 Viss mainījās vienā dienā. Biju sasniegusi jau astoņpadsmit gadu vecumu, kad, ciemojoties kādā no kristiešu draudzēm, pa īstam Viņu piedzīvoju. Tas notika slavēšanas laikā, manī ienāca pilnīgs miers, un es apjautu Viņa kā personas klātbūtni. Sajutos, ka neesmu vairs viena, ka ir kāds, kurš ir ar mani un ir personīgi ieinteresēts, kas notiek manā sirdī. Nākamās dienas rītā šī sajūta nebija zudusi, es joprojām apzinājos Viņa klātbūtni.
– Kas pēc šī notikuma mainījās?
 Es pati mainījos. Laikam ejot, Jēzus mani ir veidojis.Viņš ir atbrīvojis mani no mazvērtības kompleksa, esmu kļuvusi drošāka attiecībās ar cilvēkiem, vairāk uzdrīkstos, nedomājot, ko par mani domās citi. Viņa darbs pie manis vēl joprojām turpinās.
– Ko Tu dari savā draudzē Liepājā?
 Esmu misionāre organizācijā “Jauniešu Virzība,” strādāju ar jauniešiem. Mūsu draudzē aktīvi darbojas programma “‘Fusion”. Rīkojam dažādas aktivitātes jauniešiem  aicināti gan kristieši, gan nekristieši. Viņiem mācām apgūt dažādus mūzikas instrumentus, kā arī ir dota iespēja dziedāt korī. Vasarā tiek rīkotas nometnes. Šo aktivitāšu laikā jauniešiem saprotamā veidā tiek pasludināts evaņģēlijs.

– Kā tu izdzīvo? Vai, esot misionārei, Tev ir arī ienākumi?
 Strādājot organizācijā “Jauniešu Virzība”, es saņemu arī atalgojumu, tas ir apmaksāts darbs.
– Kāpēc Tu izlēmi paust Dieva vārdu tieši Latvijā?
 Studējot Rīgā kultūras menedžmentu un esot organizācijas “Jauniešu Virzība” praksē, sapratu, ka gribu palikt un darboties tepat Latvijā. Sirdī jutu aicinājumu strādāt tieši ar jauniešiem. Kā liecina organizācijas “Jauniešu Virzība” veiktais pētījums šovasar, no 230 000 jauniešiem Latvijā attiecības ar Jēzu ir tikai 1 %!

Raksts pirmoreiz publicēts vietnē ”manapasaule.lv” 2015.gada 30.decembrī.

 

Zita Karlsone
Zita ir divu bērnu mamma, kurai patīk viss patiesais,īstais,un nesamākslotais. Dzīvo brīnišķīgā un skaistā Nīcas novadā. Patīk rakstīt un ar to dalīties ar citiem. Viņai patīk rakties Svētajos Rakstos, lai tajos atrastu Dieva patiesības. Zita sevi nepieskaita ne pie vienas konfesijas, viņa cenšas sekot tikai un vienīgi Dieva iedibinātai kārtībai.