Zita Karlsone
Zita ir divu bērnu mamma, kurai patīk viss patiesais,īstais,un nesamākslotais. Dzīvo brīnišķīgā un skaistā Nīcas novadā. Patīk rakstīt un ar to dalīties ar citiem. Viņai patīk rakties Svētajos Rakstos, lai tajos atrastu Dieva patiesības. Zita sevi nepieskaita ne pie vienas konfesijas, viņa cenšas sekot tikai un vienīgi Dieva iedibinātai kārtībai.