Redaktora sleja

Augusts Kolms: Kas mūs vieno?

No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadējā starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Taču būt vienotiem 2021. gadā varētu būt patiess izaicinājums. Ja attiecības Latvijas sabiedrībā pēc 2020. gada beigām varētu izteikt divos vārdos, tie būtu sociālā distancēšanās. Nepārpratīsim — tīri fiziska jeb telpiska atstatuma ieturēšana vīrusa nomocītajā pasaulē arvien ir dzīves nepieciešamība. Tomēr tā distancēšanās, kas vērojama mūsu ikdienā, raksturo ne tikvien cilvēku savstarpējo attiecību formu, bet nu jau arī šo attiecību saturu. Nespēja uzlūkot otru vaigu vaigā ir atnesusi gluži sagaidāmu atsvešināšanos — arī starp kristiešiem.

Nelaikā un nevietā

Personības izaugsmes treneris un HiPotential.lv vadītājs Kristaps Kravalis janvāra sākumā dalījās ar novērojumu savā Facebook laika joslā:

Asiņainās rāmju cīņas uz manas laika joslas šovakar. 😀

Publicēja Kristaps Kravalis svētdien, 2021. gada 10. janvārī

Šīs “asiņainās cīņas” pieprasa nostāties vienā vai otrā diskusijas pusē. Tās izgaismo sociālo tīklu saziņai raksturīgo tendenci redzēt pasauli kā melnu vai baltu. Jebkurš komplicēts jautājums reducējams līdz “par vai pret” — bez nosacījumiem, pelēktoņiem, niansēm. Kolīdz esam izvēlējušies savu pusi, ikvienam ir skaidrs, kurš ir draugs un kurš ir ienaidnieks. Mūsu radi, draugi un paziņas ir sašķiroti “savējos” un “pretiniekos”. Nav nozīmes, kas tieši ir attiecīgā mirkļa sāpīgais jautājums — Covid-politika, ģimenes definīcija, plastmasas iepakojuma depozīts vai kas cits.

Brāļi, es aicinu jūs mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, esiet visi vienoti, lai starp jums nav šķelšanās, bet lai jūs būtu saliedēti vienprātībā un kopīgā atziņā.

Pāvila 1. vēstule korintiešiem 1:10

Komentējot ierosinājumu izdarīt grozījumus Satversmē, lai konkretizētu ģimenes definīciju, ministru prezidents Krišjānis Kariņš sacīja, ka “šis priekšlikums ir nelaikā un nevietā”, vienlaikus norādot uz nepieciešamību risināt Covid-19 pandēmijas izaicinājumus. Ja ministru prezidents ar to domāja, ka nav vēlams stāties ceļā aktīvismam par paplašinātu ģimenes izpratni, tad šādi viņš ir vienkārši izvēlējies nostāties vienā no šī jautājuma pusēm. Tomēr Kariņa kunga sacīto var skaidrot arī kā piezīmi par sabiedrībā jau iepriekš raisīto diskusiju, kura nākusi tik tiešām nelaikā un nevietā, kad pilsoņi, viens no otra izolēti un pandēmijas izraisīto neērtību nogurdināti, ilgojas pēc kaut kā vienojoša, nevis kārtējā strīdīgā jautājuma, kas rosina tālāku norobežošanos.

Miers cilvēkiem, pie kā Dievam labs prāts

Kristīgais medijs TUVUMĀ.lv tika izveidots ar mērķi vairot mieru Latvijā, Eiropā un pasaulē. Kā lai sasniedzam šo mērķi laikā, kad komplicētas uzskatu sistēmas tiek reducētas līdz primitīviem saukļiem? Sociālie tīkli nerosina uz niansētu diskusiju, tomēr pandēmijas iespaidā tie no dominējošā saziņas līdzekļa kļuvuši gandrīz vai par vienīgo saziņas līdzekli.

Mūsu katra cilvēcības garīgā un intelektuālā bagātība, ko Dievs ietērpis miesā un asinīs, nu pārtapusi abstraktās, bezpersoniskās un pagalam vienkāršotās idejās mūsu datoru un telefonu ekrānos.

Kopiena — tauta, draudze, sporta komanda — var pastāvēt, ja tā var par kaut ko vienoties. Ja atšķirīgi domājošus cilvēkus tomēr vieno kopīgs mērķis, tad ir vieglāk uzturēt mierpilnas attiecības. Mums nav tāda kārdinājuma otru cilvēku mūsu prātā (un mūsu vārdos) padarīt par klišejisku ļaundari, ja kopā ar viņu risinām problēmas darbā, ejam uz treniņiem vai lasām Bībeli. Ikdienas attiecībās mēs esam iepazinuši cilvēkus, kas ir daudz komplicētāki un niansētāki par saukļiem, kurus lasām sociālajos tīklos.

Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debespulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts.”

Lūkas evaņģēlijs 2:13–14

Veidot interneta mediju, kura mērķis ir vairot mieru starp kristiešiem, šodienas sabiedrībā ir gana liels izaicinājums. Tādēļ 2021. gadā TUVUMĀ.lv īpaši pievērsīs uzmanību vienojošām tēmām. Tas nenozīmē, ka izvairīsimies runāt arī par to, kas ir grūts vai izaicinošs. Pārdomātā un lēnprātīgā veidā pausti viedokļi diskusijas kultūrai nāk vienīgi par labu. Arī provokācijām ir sava vieta. Vienlaikus TUVUMĀ.lv vēlas būt šī vieta, kur mēs visi esam “savējie” — brāļi un māsas Kristū, ticīgo saime, kas arvien prot vienoties par būtiskāko; patvērums tiem, kas noguruši no laicīgās sabiedrības aktualitātēm. Neaizmirsīsim, ka arī mums, ticīgajiem, ir savas aktuālās tēmas. Trīs “lielajās” rubrikās — Personas, Attiecības un Izpēte — veltīsim vairāk uzmanības tēmām, kas arī atšķirīgi domājošiem ticīgajiem ļauj nākt kopā.

Personas

Mēs ikviens pasauli pieredzam subjektīvi. Personas dod iespēju uz to palūkoties cita acīm. Runātāja identitāte ir būtiska daļa no vēstījuma, jo ir neiespējami runāt par realitāti atrauti no cilvēciskā pieredzējuma. Kristietība māca, ka pats Dievs izvēlējās būt cilvēks mums līdzās. 2021. gadā pievērsīsim īpašu uzmanību atgriešanās stāstiem — liecībām par to, kā cilvēks un Dievs satikās.

Attiecības

Šodienas apstākļos sabiedriskajā telpā gluži pamatoti tiek uzsvērta zinātnes autoritāte. Tomēr pasaule, kādu mēs to pieredzam, nav izskaidrojama tikai zinātniskās kategorijās vien. Citādi nebūtu vajadzīga ne reliģija, ne arī māksla un daiļrade. Ja Personas pievēršas katra individuālajam stāstam, tad Attiecības runā par mūsu kopīgo stāstu — par to, kā mēs kopīgi izskaidrojam un vienlaikus radām pasauli, kurā dzīvojam. Tādēļ 2021. gadā sevišķi pievērsīsimies kultūras norisēm. TUVUMĀ.lv vēlas būt ikviena kristieša ceļvedis gan kultūras notikumos, gan arī mākslā un mūzikā, televīzijā un literatūrā.

Izpēte

TUVUMĀ.lv vēlas nest mieru ne tikvien Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē. Jā, kristietība nav pakļauta valstu robežām. Tomēr ticības māsu un brāļu dzīves dažādās vietās pasaulē ir citādas. Reliģijas brīvība pavisam tiešā veidā ir apdraudēta autoritāros režīmos, bet arī demokrātiskās valstīs ticīgie saskaras ar izaicinājumiem. 2021. gadā Izpēte palūkosies pāri Latvijas robežām un pievērsīsies kristīgās Baznīcas ikdienai citur pasaulē.

Pievienojies!

Šīs tēmas nav izvēlētas ar nolūku sašaurināt medija darbību. Tās definē virzienus, kuros redzam iespējas un potenciālu izaugsmei 2021. gadā. Taču izaugsme ir iespējama vienīgi kopā ar īstajiem cilvēkiem. TUVUMĀ.lv vēlas būt “liela telts” ikvienam ticīgajam, kurš meklē patiesību un godprātīgi vēlas piedalīties kopīgā diskusijā. Ja arī Tevi uzrunā kāda no šīm tēmām, ja arī Tev ir kaut kas uz sirds, ar ko vēlies padalīties, raksti uz tuvuma@tuvuma.lv. Atsūti arī Tu savu atgriešanās stāstu, savas pārdomas par ko aktuālu, varbūt savas liecības no kristiešiem un kristīgām organizācijām ārvalstīs. Lai svētīts mūsu Kunga 2021. gads!

Augusts Kolms
Augusts vada Tuvumā.lv producēto radio raidījumu “Savienots”, kas reizi divās nedēļās trešdienās skan Radio Marija Latvija. Augusts iesaistās dažādos kristīgos projektos jau no agras bērnības. Viņš labprāt lasa un klausās, raksta un runā par garīgām un filozofiskām tēmām. Augustam patīk domu dažādība, izaicinoši viedokļi un veselīga diskusija. Augusts ir jurists un savā maģistra darbā pētīja Mozus grāmatu tiesiskos aspektus. Iesvētīts Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā 2010. gadā.